Tilskud til teltdug og udstyr til foderovervågning m.m.

Tilskud til overdækning af gylletank Fra den 16. november er det muligt at søge om tilskud til overdækning af gyllebeholder, under ordningen Miljø- og klimateknologi 2023. Der kan søges om 40 % tilskud af standardprisen til investeringer på minimum 100.000 kr. Overdækning af gyllebeholdere giver fordele som mindre ammoniak-fordampning, mindre regnvand i gyllebeholderen og dermed…

Top siloerne op med roer

Roer er på vej tilbage i markplanerne og foderplanerne. Til dels fordi der er mulighed for meget høje udbytter og fordi det er et godt energifoder og dyrene elsker dem. I de flere år er samensilering af roer med f.eks. græs og roepiller blevet mere og mere brugt og med gode erfaringer. Ensilerede roer er…

Fremtidens kvægstalde

KvægXperten og BK NORD A/S holdt sidst i september konference om ”Fremtidens Kvægstalde”. Formålet med konferencen var at løfte blikket og kigge frem på, hvilke krav et staldanlæg til kvæg skal kunne opfylde for at være et godt staldanlæg i de næste 20 år. For øjeblikket er fokus især på at opfylde mindstekravene i ”Bekendtgørelsen…

Majshøst 2023

Store udbytter, men med en lavere fordøjelighed På trods af en meget speciel vækstsæson, tegner der sig et generelt billede af en majshøst med store udbytter, men med en meget varierende kvalitet. Ser vi på gennemsnittet på de over 1000 analyser, der er taget på landsplan pt., så ligger energiindholdet på 6,48 MJ/kg tørstof. Gennemsnittet…

Fokus på smittebeskyttelse – Ringorm

Hvad er ringorm? Ringorm er en svampeinfektion. Typisk er det svampen Trichophyton verrucosum som producerer sporer, der spreder infektionen rundt i omgivelserne. Forekomst Ringorm ses både ved kalve og køer. Ringorm forekommer mest om vinteren, hvor kalvene står opstaldet tæt sammen indenfor. Dyr med ringorm får hudlæsioner med hævelse, hårtab og skældannelse. De kliniske forandringer…

Salmonella Dublin og biogas – er der en risiko?

Den megen håndtering og transport af gylle og gødning, når kvægbedrifter leverer til biogasanlæg, øger risikoen for spredning af Salmonella Dublin mellem bedrifter. Læs her hvor det går galt.  Kvægbrugets leverancer af gylle, dybstrøelse og gødning til biogasanlæg stiger støt. I den forbindelse har Københavns Universitet undersøgt, om der er en øget risiko for spredning…

Fokus på smittebeskyttelse – Digital Dermatitis

Nøgleord: Hyppig forekomst, Gødningsbåren bakterie, Hygiejne, Klovsundhed, Tørt underlag Hvad er Digital Dermatitis? Digital Dermatitis (DD) er en kontinuerlig sygdom, der påvirker huden omkring koens klove. DD er typisk placeret i regionen mellem klovens balleregion, men kan også ses fortil på tåen umiddelbart over klovspalten. Ofte medfører sygdommen halthed, vægttab, reproduktionsproblemer og ydelsesnedgang – og…