Sundhed og Reproduktion

Udover samarbejdet med dig som kvægbruger omkring ovenstående områder, vil der ofte være et samarbejde med dyrlæge, klovbeskærer og/eller avlsrådgiver/inseminør.

Både sundhed og reproduktion er områder, der har stor betydning for de resultater, du har mulighed for at opnå i din besætning. F.eks. er mælkefeber, ketose afgørende for, hvor godt koen kommer i gang med ny laktation og yversundhed og halthed har stor indflydelse på koens ydelse. Ligeledes ser vi også ofte, at er reproduktionseffektiviteten lav, ligger mælkeydelsen også lavere end målet.

I kvægXperten anbefaler vi, at der som absolut minimum, en gang årligt, afholdes et fællesmøde på bedriften med kvægrådgiver og besætningsdyrlæge. Mødet bør indeholde besætnings-gennemgang og opfølgning på mål for sundhed og velfærd. Evt. fastlæggelse af nye fokusområder, udarbejdelse af handleplan samt aftale om opfølgning (hvem gør hvad og hvornår).

Sundhed og Reproduktion

Udover samarbejdet med dig som kvægbruger omkring ovenstående områder, vil der ofte være et samarbejde med dyrlæge, klovbeskærer og/eller avlsrådgiver/inseminør.
Både sundhed og reproduktion er områder, der har stor betydning for de resultater, du har mulighed for at opnå i din besætning. F.eks. er mælkefeber, ketose afgørende for, hvor godt koen kommer i gang med ny laktation og yversundhed og halthed har stor indflydelse på koens ydelse. Ligeledes ser vi også ofte, at er reproduktionseffektiviteten lav, ligger mælkeydelsen også lavere end målet.
I kvægXperten anbefaler vi, at der som absolut minimum, en gang årligt, afholdes et fællesmøde på bedriften med kvægrådgiver og besætningsdyrlæge. Mødet bør indeholde besætnings-gennemgang og opfølgning på mål for sundhed og velfærd. Evt. fastlæggelse af nye fokusområder, udarbejdelse af handleplan samt aftale om opfølgning (hvem gør hvad og hvornår).