Kontrakt-priser på majsensilage

Er du én af de mælkeproducenter, der inden forår indgår en aftale om køb af majsensilage fra en planteavler, skal du måske i år tage ekstra stilling til prisen. Høje priser på salgsafgrøder kan godt få planteavleren til at forlange mere for majsensilagen i år. Vi har lavet nogle scenarier ud fra farm-tal online. Disse…

Motivation skal skabes

Motivation er en flygtig størrelse. Det er så let at være motiveret for at leve sundere, efter man har forædt sig i nybagt kage. Man kan føle motivationen som bobler af særlig beslutsomhed, men det skyldes, at behovet for kage lige er blevet opfyldt, og hjernen belønner sig selv for at have fået en gevinst…

Øg tilvæksten med to-trins-mælkefodring af kalve

Til Kalvens Dag i Herning d. 22. nov. blev det endnu engang slået fast, at kalve ikke får diarré af høj mælkemængde. De æder heller ikke mindre kraftfoder – faktisk tværtimod. Diarré kan skyldes dårlig mælkekvalitet, svingende tørstofindhold, eller dårligt management (hygiejne, udfodringstemperatur m.v.). Hvis kalven går ved sin mor, vil den drikke, hvad der…