Spred gylle med omtanke

Gylle sæsonen er lige så småt begyndt og en af de måder at sprede salmonella på, er netop via gylle.   Salmonella udskilles i gødningen allerede 1-2 døgn efter kvæg smittes. Den overlever nemt i miljøet omkring dyrene – især i fugtigt, lunt og ikke-rengjort miljø. Den kan derfor spredes via gødning og gylle og…

Type 1 eller 2 korrektion

Når der skal udregnes kvote for udbringningen af kvælstof og fosfor, udregnes kvoten ud fra standardnormerne for kvælstof og fosfor. Men der kan regnes på de faktiske forhold, på netop din bedrift ved hjælp af en Type 1 eller Type 2 korrektion. Herved kan vi bekræfte eller afkræfte, om man har brugt sin kvote for…

Nummermarkering på plansiloer

Få overblik og undgå ærgrelser når din ensilage skal have udtage boreprøve Med nye kolleger i KvægXpertens område bliver det aktuel med en entydig markering af plansiloerne og markstakke. Hvis numrene står på silovæggen eller der er sat en markering op ved markstakken, mindsker det risikoen for, at der bliver taget prøve af den forkerte…

Valg af majssorter til 2023

Du skal vælge dine majssorter efter andel majs af dit grovfoder til køerne, og derefter hvilket udbyttepotentiale du har i marken.   Andelen af majs i din grovfodertildeling For at sikre et godt vommiljø skal vi helst ikke over 26% stivelse pr. kg tørstof, og det kan give problemer, hvis der fokuseres for meget på…

Bæredygtighed/ESG i budgetterne for 2023

Forventninger og krav til landbrugenes dokumentation af indsatser, resultater og målsætninger indenfor bæredygtighedsområdet forventer jeg kommer til at stige markant indenfor de kommende 2 år.   Der er stadig stor uklarhed om, hvordan bæredygtighed bliver målt og hvilke krav, der derfor bliver stillet til landbrugsvirksomhederne. Det gør det selvfølgelig vanskeligt at finde ud af, hvad…

OBS på kvier på græs

På denne tid af afgræsningssæsonen kan det med fordel overvejes, om der skal ske ændringer i forhold til afgræsning af kvierne. Græsudbuddet og vejrforholdene ændrer sig hen over sæsonen, og det kan give anledning til udfordringer, da kvierne kan have svært ved af holde sin tilvækst.   Arealbehovet ændrer sig Arealbehovet ændrer sig i løbet…

Lupiner, hestebønner og ærter som protein til malkekøer

Lupiner, hestebønner og ærter er alle gode alternative energirige proteinkilder til køerne. Både økologisk og konventionelle, købte eller dyrket på egne marker. Lupiner indeholder 6% fedt og har det højeste protein- og fedtindhold, som er attraktiv i økologiske rationer. Hestebønner bidrager med både protein og en større andel stivelse, men et lille fedtindhold. Ærter har…