Stabiliser fuldfoderet i sommervarmen

Stabiliser fuldfoderet i sommervarmen af Niels Martin Nielsen, kvægrådgiver, KvægXperten  Sommervarmen står for døren og det er guf for mug svampe og andre mikroorganismer, der skaber varmedannelse i ensilagen Den stabile velensilerede ensilage er stabil i 5-7 døgn eller mere, medens den ustabile ensilage ikke kan klare et døgn på foderbordet uden hjælp til tilsætning.…

Majsmarken i juni

Majsmarken i juni af planteavlskonsulent Martin Ringsing, Agri Nord Nattefrosten slap sit tag for ca. to uger siden, og der har efterfølgende været gode vejrforhold for majsens fremspiring – lune dage og tilpas med nedbør! Endelig har der i den sidste tid heller ikke været meget vind, så i mange af de tidligst såede majs…

Frisk græs prøverne bestemmer slæt tidspunktet

Frisk græs prøverne bestemmer slæt tidspunktet Kulden har i år begrænset græsvæksten og 1. slæt vil mange steder bliver taget nogle dage senere end sidste år. Vi har som altid udtaget frisk græs prøver. Som kan hjælpe med til at bestemme slæt tidspunktet. Skemaet til højre viser resultatet af vores seneste frisk græs prøver. Store…

Supergodt økologisk græsensilage som erstatning for noget sojakage?

Supergodt økologisk græsensilage som erstatning for noget sojakage?                                                                                   Slæt-strategien kan i nogen grad påvirke produktionen af protein og dermed øge selvforsyningen med protein. Stor nedgang i leverance af økologisk soja – betyder stigende priser En del af proteinforsyningen til økologiske malkekøer dækkes af importeret sojakage. Men pga. Corona-situationen er der netop nu…

Kender du dit 1. slæt?

Kend din græsensilage 2020 Tag frisk græs prøver af 1. slæt ved høst og analyser ensilagen, og opnå derved flere fordele. Hvis du laver en stakprøve ca. 3 uger efter ensilering giver det dig et repræsentativt resultat af kvaliteten, mineralindholdet og ensileringsprocessen før opfodring.   Friskprøver ved høst er ideel hvis du vil: Kende kalium-…

Ram plet på 1. slæt 2020

Ram plet på 1. slæt 2020 Hvornår rammer din græsblanding den ønskede kvalitet i år og hvordan forbereder du dig? I sidste nyhedsbrev skrev vi om slætstrategier, her omtales værktøjerne til bestemmelse af slættidspunkt Slætgræsprognosen Klimamodeller (kræver login) samler erfaringer fra tidligere års udvikling af græsset og anvender det til forudsigelse af kvaliteten i din…

Skårlægningstidspunkt 2020

Hvilken dag skal jeg vælge skårlægning af 1. slæt? Vi har tidligere omtalt, hvordan du kan arbejde med slætstrategi og prognose for græssets udvikling.   Men hvornår skal der så trykkes på knappen for skårlægning?   Hvor hurtig rammer vi de ønskede 30-35% tørstof?   Her er det vejrudsigten og praktikken, der skal kombineres.  …

Priser og markedsorientering maj 2020

Priser & markedsorientering Der er faldet ro på proteinmarkedet. Dagsprisen for sojaskrå er faldet fra 313 til 265 kr. de seneste 30 dage. Korn falder et par kroner, dog ser det ud til at der bliver større forskel mellem byg og hvede. Rug er der også masser af hvilket presser landmandsprisen. Kornprisen nærmer sig prisen…