Fremtidens kvægstalde

KvægXperten og BK NORD A/S holdt sidst i september konference om ”Fremtidens Kvægstalde”. Formålet med konferencen var at løfte blikket og kigge frem på, hvilke krav et staldanlæg til kvæg skal kunne opfylde for at være et godt staldanlæg i de næste 20 år. For øjeblikket er fokus især på at opfylde mindstekravene i ”Bekendtgørelsen…

Majshøst 2023

Store udbytter, men med en lavere fordøjelighed På trods af en meget speciel vækstsæson, tegner der sig et generelt billede af en majshøst med store udbytter, men med en meget varierende kvalitet. Ser vi på gennemsnittet på de over 1000 analyser, der er taget på landsplan pt., så ligger energiindholdet på 6,48 MJ/kg tørstof. Gennemsnittet…