Første slæt nærmer sig

Første slæt med høj fordøjelighed nærmer sig Som vejrudsigten tegner sig, så tyder det på første slæt sidst i løbet af 10-15 dage Hvis vi kigger alene på fordøjelighed af græsset, så skal vi helst have fordøjeligheden over 81% ved første slæt. Tabel 1: Jeg har taget udgangspunkt i en blanding 45 med 16-30% kløver,…

Dit græs er guld værd

Dit græs er guld værd Du henter let 4.000 kr. ekstra pr. ha ved et ekstra slæt. Med høje priser på indkøbt protein og energi bliver andelen af grovfoderet vigtigere end tidligere for at sikre højst mulig indtjening. Græsset skal indhøstes med højst mulige fordøjelighed, og vi har regnet på konsekvensen ved en fordøjelighed på…

klovbeskæring beskæring af klov på ko

Tjek klovene inden udbinding

Tjek klovene inden udbinding Græsset gror og snart skal kvier og køer på græs, men inden stalddøren åbnes, og kvierne bliver læsset af i den fjerneste eng, så er det nu, du skal kigge efter, om de har fodtøjet i orden, så de kan komme rundt på marken og samle deres dagsration af frisk græs.…

slætblanding græs slæt

Har vi brug for ensileringsmidler i græs i år?

Har vi brug for ensileringsmidler i græs i år? Stigende prisen på protein og næringsstoffer i helhed har fået mange til at spekulere på ensileringsmidler i år. Ensileringsmidler kan fremme ensileringsprocessen i græsensilage og øger stabilitet ved udtagning. Som udgangspunkt skal der sukker til for at få en vellykket ensilering. De sene sensommer- og efterårsslæt…

Ensilering og indlægning

Ensilering og indlægning med fokus på proteinindhold og tørstofprocent I sidste nyhedsbrev skrev vi om slætstrategi med fokus på protein og fordøjelighed. Denne gang ser vi på tørstofprocent og indlægning i siloer med henblik på, at du får en stabil proteinforsyning fra græsensilagen. I tabellen ser du resultatet af en konkret optimering af græsblanding, gødskning,…

Penge mønter sedler

Priser og markedsorientering

Priser og markedsorientering – slut april 2022 Der er fortsat stor usikkerhed i markedet og mange ting er påvirket af ikke mindst krigen i Ukraine og udelukkelse af Rusland på markedet. Derfor er der fortsat mange som har svært ved at skaffe V-log certificeret NON GM foder. De fleste firmaer kan fortsat levere på de…

læring i flok køer i stald

Læring i flok

Læring i flok I det daglige arbejde på gården kan det være svært at finde tid til at blive inspireret og nuanceret, så man er fremme i flokken. Det, at læse sig frem til ny viden er en sikker måde at få inspiration, men så snart avisen bliver lagt i bunken med alt den andet,…

Kvæg- og SvineXperten ansætter ny direktør

Kvæg- og SvineXperten ansætter ny direktør Det bliver Torsten Gruhn, der som nyudnævnt direktør for både KvægXperten og SvineXperten skal sikre fortsat udvikling og vækst i kvæg- og svine-rådgivningsvirksomhederne. Selvom KvægXperten og SvineXperten allerede er blandt landets største specialiserede rådgivningsvirksomheder indenfor landbruget, er der store ambitioner for virksomhederne – de ambitioner bliver det nu Torsten…

Jørgen Kristensen kvægrådgiver kvægxperten 25 års jubilæum

Jørgen Kristensen – 25 års jubilæum

Jørgen Kristensen – 25 års jubilæum hos KvægXperten Jørgen Kristensen kunne 1. februar 2022 fejre 25 års jubilæum hos KvægXperten. Jørgen er oprindelig uddannet landbrugstekniker fra Vejlby Landbrugsskole med speciale i kvæg og fik efter endt uddannelse arbejde på Morsø Landboforening, hvorefter han var et par andre steder inden han i 1997 satte sig til…

Bliv skarpere på optimal afgræsning

Bliv skarpere på optimal afgræsning med ELITE afgræsning 2022 Høj græsoptagelse i afgræsningsmarken er værdifuldt, ikke mindst i 2022. Højt udbytte i afgræsningsmarken kræver at markens benyttelse er afstemt græssets vækst. Høj mælkeydelse fra afgræsning kræver at suppleringsfodret er afstemt til græsudbuddet. KvægXperten giver dig sparring på din afgræsningsplan som indeholder: Forventet daglig græsoptagelse pr.…