Vi søger kvægrådgivere

Grundet kundetilgang og generationsskifte søger vi kvægrådgivere Hele viften af gode opgaver fra fodringsrådgivning til produktionsoptimerede budgetter, ERFA-grupper, gårdråd mv. står og venter på to målrettede og passionerede kvægrådgivere, der gerne vil være en del af et godt fagligt miljø med udbygget tværfagligt samarbejde. Vi er… et engageret team af dedikerede og humørfyldte kvægrådgivere altid…

Har I styr på alt inden NON-GM kontrol besøget?

Har I styr på alt inden non-GM kontrol besøget? Rundt omkring i landet er opstartsbesøgene allerede i gang ved de landmænd, der er tilmeldt non-GM. Besøgene er en kombination af kontrol og vejledning. Det er vigtigt, at du har sat dig ind i, hvordan kravene overholdes. Foderkontrakterne skal være tilpasset non-GM fodringen. Kontakt din foderleverandør,…

Hvordan går det med NON-GM fodringen?

Hvad er status på NON-GM fodringen? Siden nytår har størstedelen af landmændene konverteret fodringen til non-gm. Omlægningen blev nogle steder mødt med skepsis, men med et fald i mælkeprisen på 9,2 øre og stigende foderpriser, tvang de sidste til at omlægge til nytår, for at få non-gm tillægget. Nogle startede tidligt med omlægningen omkring oktober,…

Priser og markedsorientering marts 2021

Priser og markedsorientering marts 2021 Priserne har stabiliseret sig de sidste par uger, men priserne på rapsfrø og soja-og rapsolie er hævet en smule. Kornpriserne er i ro, og nu begynder vi at se fremad imod ny høst, hvor vi hører priser mellem 120 – 132 kr. for hhv. byg og hvede leveret på foderstof.…

Økologisk investeringsstøtte

Økologisk investeringsstøtte på 40 mio. i 2021 Ansøgningsperiode: fra 29. april 2021 til 4. juni 2021 Vi har nu et udkast til vejledning har derfor nu et godt udgangspunkt hvad der kan søges tilskud til, herunder til svin, kvæg, planteavl, fjerkræ, får & geder, samt bær, frugt og grøntsager. Du kan se alle teknologier der…

Highlights fra Grovfoderseminar 2021

Highlights fra Grovfoderseminar 2021 Vi fra kvægXperten var med ved årets Grovfoderseminar, hvor vi blev opdateret med ny viden omkring dyrkningen af grovfoder. Vi har forsøgt at samle nogle af de gode pointer og nyheder, der kom frem ved årets Grovfoderseminar. Nærringsstoffer til kløvergræs i de rigtige mængder Der ses ingen effekt af supplerende tilførsel…

Forårstjek af græsmarken

Forårstjek af græsmarken Den 1. marts er den første forårsdag i kalenderen og så er det ved at være tid til den årlige runde på græsmarkerne for at konstatere græsmarkernes beskaffenhed. Har der været god overlevelse af græs og kløver? Er der evt. vinterskader eller skader fra sidste sæson? Giv dig tid til at komme…

Ny strategi for reproduktion?

Ny strategi for reproduktion? Fra 1. januar 2022 bliver det forbudt med systematisk aflivning, men det er nu du skal til at handle på det. Det kræver en omlægning af den måde, du plejer at tænke reproduktion på, især i Jersey-besætninger hvor aflivning af tyrekalvene er en almindelig praksis. Reproduktionsstrategien kan med fordel justeres, så…

Priser og markedsorientering februar 2021

Priser og markedsorientering februar 2021 Priserne fortsætter opad med uformindsket styrke og er nu i et overkøbt eller oversolgt marked hvor spekulanterne sammen med Kina skaber bevægelserne. Læren af det her at det altid er klogt at være dækket ind og ikke basere sin handel på dagspriser. Heldigvis er terminspriserne når vi kikker nogle måneder…

Produktionsoptimering

Har du styr på dit indtjeningsgrundlag? Har du en travl hverdag med mange bolde i luften, og savner du den ro som et tilfredsstillende overblik giver? Tænk på hvis du fik et månedligt overblik på dit indtjeningsgrundlag, med en unik sammenkobling mellem de produktionsmæssige- og økonomiske resultater. Et ark, som hver måned vil anerkende og…