Højdepunkter fra årsmøde – Kvægnøglen

Højdepunkter fra årsmøde for landmænd der bruger Kvægnøglen Tirsdag den 15. marts afholdte KvægXperten årsmøde for Kvægnøglen. 52 deltog i mødet, som startede ude ved Peter Just, Struer, hvor emnet var reduceret opdræt og øget selvforsyningsgrad. Traditionens tro blev højeste DB for henholdsvis konventionel og økologisk, højeste DB med 2x malkning samt årets højdespringer fundet.…

Handel med økologisk kvæg

Handel med økologisk kvæg – OrganicXlivestock I økologireger 2022 skal du købe økologiske dyr, hvis der er tilsvarende dyr til rådighed Du må stadig købe indtil 10% konventionelle dyr der ikke har kælvet. Men du skal ansøge og have tilladelse fra landbrugsstyrelsen via OrganicXlivestock. Der er en generel dispensation for at købe handyr til avl…

Slå koldt vand i blodet

Slå koldt vand i blodet – undgå panik i din foderforsyning Råvarer og tilskudsfoder til at fodre dyrene med er lige nu ustabilt. Alle er usikre på prisen fremover, mange er bekymrede for forsyningssikkerheden. Har man kontrakt på foder, til non-GM produktion af mælk, er det især/kun leverancen af non-GM soja der volder vanskeligheder. Rapsbaserede…

Stop smittekæden i stalden

Stop smittekæden i stalden Flere og flere besætninger bliver ramt af Salmonella, og det giver anledning til at kigge på smittekæder til ejendommen, men er smitten kommet ind, så skal arbejdsgangene have et servicetjek. SEGES Innovation, DLBR-rådgiverne og Viking er i en fælles kampagne med dyrlægerne sammen om at sprede budskabet om at stoppe smitten…

To-trins mælkefodring, hvordan?

To-trins mælkefodring – hvordan? Hvordan udøver vi bedst muligt to-trins mælkefodring i praksis, ja se det kan være en udfordring, men det kan også være ganske nemt og let at gå til. Ved to-trins mælkefodring bør kalvene have høj mælkemængde (8 liter pr. dag ved stor race) i 4 uger og derefter trappes ned på…

Priser og markedsorientering 1. marts 2022

Priser og markedsorientering Der er mange faktorer i spil ikke mindst krigen i Ukraine og udelukkelse af Rusland på markedet. Derfor er markedet på råvarer suspenderet på stort set alle produkter, og kun det foderstofferne har afdækket nok af, kan indkøbes til dagspriser, mens der ikke er terminer for kontrakter på nuværende tidspunkt. Vi håber,…

Slætstrategi 2022

Hvordan får vi den ønskede fodermængde og kvalitet fra græsmarken i 2022 Læg din strategi tidligt og vær kritisk med dine græsmarker: Pløj uproduktive marker og brug forfrugtsværdien til majs eller korn Konventionelle med 50% slætgræs går efter 4-5 slæt og 2 årige slætgræsmarker Økologer med høj græsandel i foderrationen tager 5-6 slæt og 2-3…