Erfa-aktive kvinder søger nye medlemmer

Bliv en del af et godt ERFA netværk for kvinder… ERFA-aktive kvinder er en erfa-gruppe hovedsageligt fra himmerlandsområdet, der arbejdsmæssigt er aktive på eget kvægbrug sammen med ægtefællen. Der har gennem årene været et naturligt frafald, og derfor er der nu plads til nye medlemmer. Er du aktiv landbrugskvinde med lyst til at indgå i…

Kend dit korns protein indhold

Kend dit korns protein indhold Der er fokus på både proteinprisen og proteinudnyttelsen, af hensyn til restbeløbet i mælkeproduktionen og minimering af ammoniakudledning fra husdyrgødningen   I tabellen nedenfor er listet forskellen mellem de enkelte kornarters protein indhold som modent korn. Forskellige kornarter samt afskallet havretabelværdi for protein, stivelse og fedt Korn NEL 20 MJ/kg…

Korn til kvægfoder – håndtering og opbevaring

Håndtér og opbevar korn til kvægfoder korrekt Til kvægfoder kan vi tilpasse håndtering og opbevaring af kornet til mulighederne for høst, opbevaring og anvendelse på den enkelte bedrift. I tabellen er der listet 8 muligheder til håndtering af kornet som kvægfoder. Med både ribbehøster, crimper til udlejning og mobilt maxammonanlæg i nærområdet er der muligheder…

Stor vækst i græsset

Stor vækst i græsset efter meget nedbør og voldsom varme Med både varme og nedbør er der godt gang i græsset. Derfor skal du holde ekstra godt øje med dine græsmarker. Hvis græsset skal bruges til malkende køerne, skal fordøjeligheden af organiske stof være over 79 %. For kvierne og goldkøer kan vi godt acceptere…

Klimatjek giver overblik og motiverer

Klimatjek giver overblik og motiverer Mange har nu fået indsendt klimatjek-data for deres bedrift til Arla, og er dermed sikret tillægget på de 7,5 øre pr. kg mælk. Næste step er et rådgivningsmøde med din lokale klimatjek-rådgiver, hvor bedriftens klimaregnskab gennemgås med henblik på at validere data og udpege bedriftens styrker og forbedringsområder – set…

Byghelsæd – er det noget jeg kan bruge?

Byghelsæd – er det noget jeg kan bruge? I år hvor der nogen steder er lidt udfordringer med grovfoderproduktionen. Lige nu er der tørke, og dermed er produktionen i græsmarkerne sat i stå. Når vi så samtidig har majs, der er sået sent, og udbyttet derfor forventeligt er lavere, er det tiden at overveje mulighederne.…

Er der planlagt sommerferie?

Er der planlagt sommerferie? Både ejere og medarbejdere har godt af ferie, så kom afsted med god samvittighed og ro i sindet Ferieplanlægningen er mere end blot nogle krydser på en halvårskalender, og nu er det ved at være op over. De store anstalter kan ikke praktiseres nogle få uger, inden du selv eller dine…

Forebyg lungeorm og løbe-tarmorm

Hvordan forebygger du lungeorm og løbe-tarmorm hos dine dyr? Lungeorm Lungeorm er typisk et problem fra juli-august måned, når græstilvæksten falder, og udbuddet af græs derved bliver lavere. Når græsudbuddet bliver lavere, tvinges dyrene til at æde tættere på gødningsklatterne, og øger risikoen for lungeorm. De voksne lungeorm lever i lungerne og producerer æg, som…

Kartofler til samensilering

Kartofler til samensilering i 2. slæt KvægXperten har fået henvendelse om kartofter til salg til 200 kr. pr. tons. Vi kan forvente ca. 25 % tørstof med 1,02 kg ts/FE ~ 80 øre pr. FE. Kartofler kan fint fungere i en samensilering med græsensilage, og er en billig måde at sikre sig billige foderenheder. Ved…