Økologisk plante- og kvægfaglig erfagruppe

KvægXperten udbyder nu i samarbejde med Fjordland en tværfaglig erfagruppe primært for mælkeproducenter. Gruppens fokus vil være på dyrkning og høst af afgrøder som fodres til dyrene, herunder afgræsning, grovfoder og korn/proteinafgrøder. Vi vil både erfaringsudveksle og komme med input til dyrkning, høst, opbevaring og fodring. Grupperne vil dannes lokalt, så erfagruppen vil forgå i…

Den sønderjyske robot-erfagruppe

Er du selvstændig landmand med malkerobotter og bor du i det sønderjyske, så er denne erfagruppe noget for dig! Vi vil komme ind på: Lister og daglig arbejdsgang i robotten. Kraftfodertildeling i sammenspil med fuldfoderration. Tips og tricks. Og meget, meget mere! Gruppen kommer til at bestå af 6-10 landmænd, som skal mødes 6 gange…

Vil du være med i en staldskole?

Efter efterspørgsel på en staldskole i Thy, vil KvægXperten nu forsøge at samle en flok økologiske landmænd i en staldskole. En staldskole kan være i stedet for det ene af de to tværfaglige sundhedsbesøg du har med din rådgiver og dyrlæge. Den består af en gruppe på minimum 6 landmænd/driftsledere. På møderne tages diverse sundhedsfaglige…

Tilbud om gratis sikkerhedskalender

Seges Innovation P/S har sammen med Analyseenheden Mantra fra Aarhus Universitet udviklet en sikkerhedskalender for 2024 til danske kvægbedrifter. Kalenderen er gratis og fungerer som et fysisk dialogredskab, som kan understøtte samarbejdet om sikkerhed mellem landmænd og internationale medarbejdere på danske kvægbedrifter. Sikkerhedskalenderen er udarbejdet i samarbejde med landmænd, internationale medarbejdere og med afsæt i antropologiske…

Oplev KvægXpertens rådgivere på henholdsvis Fjordland Kongres og Agri Nord Kongres

Fjordland Kongres afholdes i KulturCenter Skive den 6. februar med temaet ”Forretning og fremtiden i landbruget”. Der er mulighed for at opleve KvægXpertens rådgivere i forbindelse med hele 6 indlæg: Jens F. Thomsen, holder indlæg sammen med økonomiafdelingen vedr. økonomien i kvægproduktionen ”Sådan kickstarter du bundlinjen i 2024” Niels Martin Nielsen, holder indlæg sammen med…

Succesfuld aften med fokus på Samonella Dublin

Mandag aften afholdt KvægXperten, i samarbejde med BK Nord, BoviCura, Nørager Landdyrlæger, LVK , Velas og Seges Innovation, møde om fælles indsats mod Salmonella Dublin. Der var 145 tilmeldte til arrangementet, heriblandt landmænd, dyrlæger, konsulenter, klovbeskærere, håndværkere, inseminører, biogasanlæg, RYK, maskinstationer m.fl.   Vi havde et fantastisk godt program med inspirerende oplægsholdere: Hvad er Salmonella…

Frist for at forny dokumentation i Arlas tillægsmodel

Den 31. december 2023 er næste deadline for at uploade dokumenter til Arlas Tillægsmodel for Bæredygtighed, hvis du vil undgå at miste point og dermed penge i næste kvartal. Bæredygtighedstiltag, som har dokumentation der udløber, står under “Handling påkrævet” i oversigten over bæredygtighedspoint på Arla Farmers. Det kan være dokumentation for foderovervågning, kontrakten på grøn…

God skiltning hører med til god smittebeskyttelse

Vigtigheden af smittebeskyttelse starter allerede ved at signalere det med skiltning i indkørslen. God skiltning på bedriften er et billigt, men effektivt led i god smittebeskyttelse. Ved at have skilte oppe ved indkørsel og på døre, signalere man at smittebeskyttelse er noget bedrifterne tager alvorligt og som de håndterer professionelt. Når man som besøgende bliver…

Tilskud til teltdug og udstyr til foderovervågning m.m.

Tilskud til overdækning af gylletank Fra den 16. november er det muligt at søge om tilskud til overdækning af gyllebeholder, under ordningen Miljø- og klimateknologi 2023. Der kan søges om 40 % tilskud af standardprisen til investeringer på minimum 100.000 kr. Overdækning af gyllebeholdere giver fordele som mindre ammoniak-fordampning, mindre regnvand i gyllebeholderen og dermed…

Top siloerne op med roer

Roer er på vej tilbage i markplanerne og foderplanerne. Til dels fordi der er mulighed for meget høje udbytter og fordi det er et godt energifoder og dyrene elsker dem. I de flere år er samensilering af roer med f.eks. græs og roepiller blevet mere og mere brugt og med gode erfaringer. Ensilerede roer er…