En høj majs-stub?

Hvis du er sikker på, at du i år får bjærget rigeligt med grovfoder til dine kreaturer, skal du overveje, om der skal sættes en høj stub, når du høster majsen. Til malkende køer ønsker vi et letfordøjeligt foder, hvorimod kvier og goldkøer gerne må tildeles et mere tungt fordøjeligt foder, hvorved der kan spares…

Analyse af den friske majs

Et grundlag for kommende års dyrkning og fodring Analyse af den friske majs kan fortælle om du har valgt den rigtige majssort, om gødningsniveauet er optimalt og til bestemmelse af kvaliteten på mark-niveau eller af majs som skal opfodres hurtigt efter indlægning i siloen. Analysen kan også bruges ved handel med friske majs, sammen med…

Kontrol af korrekt aflivning af kvæg

Fra oktober til og med december 2023 gennemfører Fødevarestyrelsen en kontrolkampagne i besætninger med kvæg for at kontrollere reglerne for korrekt aflivning. Fødevarestyrelsen vil kontrollere følgende: Om kvæg er aflives korrekt Om besætningen har adgang til funktionsdygtigt udstyr til korrekt aflivning Om personer, der udfører aflivning er tilstrækkeligt instrueret Om aflivede dyr opbevares på en…

Fokus på smittebeskyttelse – Paratuberkulose

Nøgleord: kælvningsboks, kalveafsnit, gruppering, ekstern smittebeskyttelse, hygiejne Hvad er Paratuberkulose? Paratuberkulose er en uhelbredelig sygdom, der forårsages af bakterien Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis. De fleste dyr smittes allerede mens de er kalve. Et smittet dyr er dog ikke nødvendigvis sygt, så man kan se eller mærke det. Oftest har det blot paratuberkulosebakterien i kroppen, og…

Analyse af årets korn-, lupin- og hestebønnehøst

Analyser af større partier giver mulighed for at lave en skarp optimering af foderrationen og få den bedste udnyttelse af protein og foderværdi. Korn Analysér for tørstof, protein og foderværdi af varen. Hestebønner og lupiner Proteinværdien svinger let et par enheder alt efter dyrkningsforhold. Varmebehandling og toastningsgrad har direkte indflydelse på protein-nedbrydningsgraden og derved den…

konference om fremtidens kvægstalde

Kom til konference om fremtidens kvægstalde

KvægXperten holder, sammen med BK Nord, en konference om fremtidens kvægstalde i Aars den 28. september. Lige nu er der et stort fokus på ”Bekendtgørelsen om dyrevelfærdsmæssige krav til opstaldning af kvæg”, men der kommer yderligere krav til opstaldningen af kvæg i de kommende år. Det øgede fokus på bæredygtighed – herunder dyrevelfærd, klimabelastning og…

Fokus på smittebeskyttelse: Diarré

Fokus på smittebeskyttelse: Diarré (Rota-Corona Virus og Cryptosporidier) Nøgleord: Diarre, grupperinger, goldko-boks, hygiejne, smittepres Hvad er Rota-Corona Virus og Cryptosporidier Diarré kan skyldes en smitsom sygdom, som forårsages af enten bakterier, vira eller parasitter. Infektion med Rota- og Corona virus begynder i tyndtarmen og spreder sig ofte til tyktarmen. Tarmens villier svinder ind og nærings-…

Resilience for dairy (R4D)

Resilience for dairy (R4D) = Modstandsdygtig og bæredygtig mælkeproduktion i EU Overskriften er målet og titlen for EU-projektet med 120 gårde fra 15 lande, som i løbet 2023-2024, skal vælge og give konkrete anvisninger (Factsheets) på de mest originale og let gennemførlige løsninger for et modstandsdygtigt kvægbrug. Fra den 10-13. juli 2023 var jeg igen…

Fokus på smittebeskyttelse – Lungebetændelse

Nøgleord: Grupperinger, luftskifte, rengøring, kalvekøkken, placering Hvad er lungebetændelse? Lungebetændelse er en betændelsesproces i selve lungevævet. Lungebetændelser kan forårsages af en lang række mikroorganismer såsom virus, bakterier, svampe og parasitter. Samspillet mellem de infektiøse faktorer, miljø- og managementforhold spiller en stor rolle for, om kalven bliver syg. Især tildeling af råmælk, mælkens temperatur ved udfodring,…