klovbeskæring beskæring af klov på ko

Tjek klovene inden udbinding

Tjek klovene inden udbinding Græsset gror og snart skal kvier og køer på græs, men inden stalddøren åbnes, og kvierne bliver læsset af i den fjerneste eng, så er det nu, du skal kigge efter, om de har fodtøjet i orden, så de kan komme rundt på marken og samle deres dagsration af frisk græs.…

slætblanding græs slæt

Har vi brug for ensileringsmidler i græs i år?

Har vi brug for ensileringsmidler i græs i år? Stigende prisen på protein og næringsstoffer i helhed har fået mange til at spekulere på ensileringsmidler i år. Ensileringsmidler kan fremme ensileringsprocessen i græsensilage og øger stabilitet ved udtagning. Som udgangspunkt skal der sukker til for at få en vellykket ensilering. De sene sensommer- og efterårsslæt…

Ensilering og indlægning

Ensilering og indlægning med fokus på proteinindhold og tørstofprocent I sidste nyhedsbrev skrev vi om slætstrategi med fokus på protein og fordøjelighed. Denne gang ser vi på tørstofprocent og indlægning i siloer med henblik på, at du får en stabil proteinforsyning fra græsensilagen. I tabellen ser du resultatet af en konkret optimering af græsblanding, gødskning,…

Priser og markedsorientering

Priser og markedsorientering – slut april 2022 Der er fortsat stor usikkerhed i markedet og mange ting er påvirket af ikke mindst krigen i Ukraine og udelukkelse af Rusland på markedet. Derfor er der fortsat mange som har svært ved at skaffe V-log certificeret NON GM foder. De fleste firmaer kan fortsat levere på de…

ensilering græs slæt slætstrategi græsmark

Slætstrategi i græsmarken

Slætstrategi i græsmarken 2022 Proteinpriserne er høje. Og et ekstra slæt giver både 20 g protein mere pr. kg ts og en højere fordøjelighed, mest i blandinger med rødkløver, rajsvingel og strandsvingel. Værdien af græssets fordøjelighed Hvis du hæver græsensilagens gennemsnitlige fordøjelighed af organisk stof fra 76 % til 79 %, stiger dækningsbidraget 600 kr./årsko…

læring i flok køer i stald

Læring i flok

Læring i flok I det daglige arbejde på gården kan det være svært at finde tid til at blive inspireret og nuanceret, så man er fremme i flokken. Det, at læse sig frem til ny viden er en sikker måde at få inspiration, men så snart avisen bliver lagt i bunken med alt den andet,…

Kvæg- og SvineXperten ansætter ny direktør

Kvæg- og SvineXperten ansætter ny direktør Det bliver Torsten Gruhn, der som nyudnævnt direktør for både KvægXperten og SvineXperten skal sikre fortsat udvikling og vækst i kvæg- og svine-rådgivningsvirksomhederne. Selvom KvægXperten og SvineXperten allerede er blandt landets største specialiserede rådgivningsvirksomheder indenfor landbruget, er der store ambitioner for virksomhederne – de ambitioner bliver det nu Torsten…

Jørgen Kristensen kvægrådgiver kvægxperten 25 års jubilæum

Jørgen Kristensen – 25 års jubilæum

Jørgen Kristensen – 25 års jubilæum hos KvægXperten Jørgen Kristensen kunne 1. februar 2022 fejre 25 års jubilæum hos KvægXperten. Jørgen er oprindelig uddannet landbrugstekniker fra Vejlby Landbrugsskole med speciale i kvæg og fik efter endt uddannelse arbejde på Morsø Landboforening, hvorefter han var et par andre steder inden han i 1997 satte sig til…

Bliv skarpere på optimal afgræsning

Bliv skarpere på optimal afgræsning med ELITE afgræsning 2022 Høj græsoptagelse i afgræsningsmarken er værdifuldt, ikke mindst i 2022. Højt udbytte i afgræsningsmarken kræver at markens benyttelse er afstemt græssets vækst. Høj mælkeydelse fra afgræsning kræver at suppleringsfodret er afstemt til græsudbuddet. KvægXperten giver dig sparring på din afgræsningsplan som indeholder: Forventet daglig græsoptagelse pr.…

ERFA-gruppe med fokus på kalvepasning

ERFA-gruppe med fokus på kalvepasning. De bedste kalve giver de bedste malkekøer. Indledning: Kalvene er fremtidens malkekøer. Derfor har tilvækst og sundhed ved kalvene afgørende betydning for den senere mælkeproduktion. Målgruppe: Tilbuddet henvender sig til både dansktalende og engelsktalende kalvepassere. Formål: Få bedre sundhed, bedre tilvækst og lavere dødelighed ved kalvene. Opnå en fordobling af…