Claus Larsen går på efterløn

Claus Larsen går på efterløn Efter 39 års ansættelse for kvægbrugerne i Himmerland har kvægrådgiver Claus Larsen besluttet at gå på efterløn pr. 1. oktober 2021   Claus har haft passion for kvægbruget og arbejdet indenfor næsten alle områder af kvægbruget. Han er derfor også kendt langt udenfor Himmerland som en kompetent og vidende medarbejder,…

Snitning af majs

Snitning af majs Hold i ørene på snitterpiloten og din maskinstation, imens de høster årets vigtigste afgrøde. Mange lange blade kan skyldes flere ting. Er det små stykker, hvor snitteren ofte vender, eller kiler, hvor snitteren kun tager halve skærebord uden at sætte farten tilsvarende op, så kan valserne ikke holde fast på kolber og…

Goldningsstrategi

Goldningsstrategi På fodringsdagen i Herning den 7. september beskrev Mogens Larsen et forsøg fra Foulum, om forskellige måder at golde højtydende malkekøer.   Det blev testet på 4 måder: Malkendes foder og 2 gange malkning/døgn indtil sidste malkning. Malkendes foder og 1 gang malkning/døgn de sidste 3 dage før sidste malkning. ”Goldkofoder” de sidste 3…

Økonomisk gevinst med rapsfrø

Økonomisk gevinst hos økologer ved fodring med rapsfrø Til Fodringdagen 2021 fik vi præsenteret den nyeste viden fra forsøg med fodring med rapsfrø, som et tiltag til at reducere køernes klimaftryk. Brugen af mere fedt i rationen reducerer metan-dannelsen i vommen. Derudover har raps et lavere klimaaftryk end de palmefedtprodukter, som typisk anvendes, da raps…

Hestebønner – kan man malke på det?

Hestebønner – kan man malke på det? – og hvordan håndteres de bedst muligt? Der er krav om 100% non GM og lokalproduceret protein. Priserne på proteinråvarer stiger og flere begynder at undersøge alternative muligheder f.eks. gennem hestebønner! Hestebønner har potentiale for at erstatte sojaskrå og rapsskrå. Det er den mest lovende alternative proteinkilde vi…

Forberedelse af majsensilering

Forberedelse af majsensilering 2021 Sommeren har budt på medvind til majsen ovenpå et koldt og vådt forår. På konventionelle kvægbrug er majshøsten årets største høst. Med overvægt af majs i foderratioen giver det mindst 2500 FEN/ko eller 750.000 FEN ved 300 køer. Grundlaget for 8 mio. kroners mælkeafregning. Med godt håndværk kan vi bevare foderværdien…

Majsvarmeenheder 2021

Majsvarmeenheder 2021 Majsvarmeenheder Skive Aars Hobro Thisted Nykøbing MVE 1850 1900 1900 1820 1820 Forventet 2400 MVE Cirka 1 oktober Cirka 1 oktober Cirka 1 oktober Cirka 5 oktober Cirka 5 oktober Majsvarmeenheder bruger vi løbende i vækstperioden til at vurdere vækst og udbyttemuligheder i majs. Fra majsen er sået, til midten af oktober skal…

Priser og markedsorientering

Priser og markedsorientering I skrivende stund den 1. september er der fortsat ikke meget fysisk handel med korn. Markedet er afventende og vi har næsten kun fået negative nyhedskommentarer så priserne er drevet op. For proteinfoderet er priserne lavere end i sommer. Rapspriserne ligger dog 40 – 50 over niveauet sidste år men vi anbefaler…

Kvier og kalve på græs

Kvier og kalve på græs skal have høj daglig tilvækst Parasitter Græsmarksparasitter elsker fugt, så vejret er altså med dem i øjeblikket, og er der mangel på græs, vil kalve og kvier græsse tættere på gødningsklatterne, hvilket øger risikoen for at ”lorten ikke bliver holdt fra munden”. Det er ikke sikkert, dyrene bliver decideret syge,…

Alternative kraftfoderkilder

Alternative kraftfoderkilder Priserne for protein og stivelse er høje, og det ser ikke ud til at falde foreløbig. De høje priser kan give appetit til at kigge lidt på alternativer til korn og proteinkilder og behandling af korn til konservering. Foderemne Protein Stivelse Fordele/ulemper Hestebønner 28-30% 38-40% Høj PBV og lav AAT Hestebønner, toasted 28-30%…