Søger landmand til ledelsesprojekt

Søger landmand til ledelsesprojekt For at få en større forståelse for, hvordan landmænd arbejder med ledelse på deres bedrifter, søger jeg nogle landmænd der har lyst til at fortælle, hvad ledelse er for dem, hvordan de arbejder med ledelse i deres hverdag og hvordan de gerne vil være som ledere.   Efter mange års arbejde…

Jordprøver med kulstofanalyse

Jordprøver med kulstofanalyse til Arlas bæredygtighedsmodel Arla leverandører skal indberette 2 jordprøver analyseret for kulstof (TOC) for at opnå point i Bæredygtigheds-beregningen. Der skal tages fra 2 marker, 1 sædskiftemark og 1 fra vedvarende græs, hvis man har det, ellers 2 fra sædskiftemarker. Skal man opnå tillæg fra starten af, skal resultaterne indberettes inden 30.…

Ram plet på 1. slæt

Ram plet på 1. slæt 2023 med en hurtiganalyse af frisk græs Det er snart slæt-tid og vi modtager og hjælper gerne med udtagning af friske klip af slæt-marker, som støtte til slæt-græs-prognosen, hvis du vil vide hvor langt græsset er fremme på dine egne marker. Resultatet indtastes i slætgræs-prognosen til forudsigelse af markens optimale…

ensilering græs slæt slætstrategi græsmark

Slætstrategi i græsmarken

Slætstrategi i græsmarken Proteinpriserne er høje. Og et ekstra slæt giver både 20 g protein mere pr. kg ts og en højere fordøjelighed, mest i blandinger med rødkløver, rajsvingel og strandsvingel. Værdien af græssets fordøjelighed Hvis du hæver græsensilagens gennemsnitlige fordøjelighed af organisk stof fra 76 % til 79 %, stiger dækningsbidraget 600 kr./årsko i…

Få styr på smittebeskyttelsen

Få styr på smittebeskyttelsen på din bedrift Lad KvægXperten gennemgå smittebeskyttelsen på din bedrift, så du kan få ”syn for sagen” om, hvordan status er på smittebeskyttelse. Gennemgangen fortages sammen med ledere og medarbejdere på bedriften, hvor vi gennemgår arbejdsrutiner og smittebeskyttelsestiltag. Det skal både ses som ”et service tjek” af jeres rutiner, men også…

Undgå dødbidning i afgræsningsmarken

Undgå dødbidning i afgræsningsmarken – det koster udbytte I løbet af en afgræsningssæson kan der komme perioder med overgræsning, hvor græsplanterne bliver afgræsset mere intensiv. Bliver din græsmark først dødbidt, vil det påvirke markens udbytte resten af sæsonen. Det koster udbytte Græshøjde betyder meget for den bruttoproduktion der er ude i marken. Jo kortere græsset…

Grovfoderkonsulentens råd:

Grovfoderkonsulentens råd: Drop startgødning til majs – det kan ikke betale sig Startgødning til majs er supergodt for planternes vækst. Det er planteavlskonsulenter enige om. Men med de nye gødnings-regler, er det ikke længere rentabelt. Det viser en beregning som planteavlskonsulent Anders Spanggaard fra Agri Nord har foretaget. Forklaringen er de nye miljøkrav. Ifølge Anders…