Priser og markedsorientering

Priser og markedsorientering – juni 2021 Juni måned er fortsat præget af prisstigning over næsten hele linien. For proteinmidlerne er prisen på Non GM sojaskrå nu så høj at det tager gevinsten ved at fodre med NON GM. Vi anbefaler næsten alle at gå over i rapsprodukter velvidende at rapsforsyningen er stram for øjeblikket. Sørg…

Græsset kommer hurtigt igen

Græsset kommer hurtigt igen Andet slæt bliver før Sankt Hans for de fleste Moderate sommertemperaturer og vandmættet marker giver optimale betingelser for genvækst efter 1. slæt. Få dage efter græsset er slået af og kørt sammen, så har græsset strakt sig 10 cm igen. De fleste skal tænke på slæt 21-24 dage efter 1. slæt.…

Får køerne vand nok?

Får køerne vand nok? Vand er vigtig for de fleste fysiologiske processer i koen, og det er derfor vigtigt, at malkekøerne har nem adgang til rent drikkevand for at opnå en høj mælkeproduktion og god sundhed. Vand spiller en vigtig rolle for udskillelse af affaldsstoffer i urin, fæces og gennem respiration. Ligeledes er vand af…

Forhindre varmedannelse i fuldfoderet

Forhindre varmedannelse i fuldfoderet Sommeren er over os, og med den højere temperaturer og øget risiko for varmedannelse, når foderet udtages og blandes. Varmeudviklingen, der skyldes svampe- og bakterievækst, har en negativ effekt foderværdien, køerne foderoptagelse, mælkeydelsen og i sidste ende økonomien. Foder, der har taget varme, kan tilmed indeholde toksiner, der gør køerne syge.…

ERFA-grupper og gårdskole

ERFA-grupper og gårdskole KvægXperten er klar med erfagrupper efter en lang pause pga. nedlukninger og forsamlingsforbud. Kom ud og få samlet nogle ideer op hos dine kolleger, eller få luftet dine egne ideer og få feedback inden en ny investering eller produktionsomlægning. Skal du have gang i struktureret og emnebaseret personalemøder, så tag fat i…

Vejret driller og giver udfordringer

Vejret driller og giver udfordringer Græsset vokser og majsen står i sækkene i laden i stedet for at vokse i jorden. Panikken begynder at brede sig, for majskerner skulle være sået og græsset er klar til slæt, men der er ikke rigtig noget at gøre ved det. Regnen har silet ned og mættet jorden med…

Gang i ERFA-grupper

Gang i ERFA-grupper Nu er den gradvise genåbning af Danmark i gang, og det betyder også at restriktionerne er lempet, og at vi endelig har mulighed for at mødes i ERFA-grupperne, både dem der har kørt i årevis, men også at starte helt nye ERFA-grupper op. En af vores nyeste ERFA-grupper med unge økologer har…

Priser og markedsorientering – Maj 2021

Priser og markedsorientering – Maj Maj lægger ud med usikkerhed i forsyningen af både non-GM soja og rapsprodukter. Små stigninger i protein, byg og rug og lidt fald på hvede.   Det er vanskeligt for flere foderstoffer at skaffe rapskager, rapsskrå og non-GM-soja, og KvægXperten anbefaler, at I får styr på jeres foderkontrakter, så I…

Spar penge med en indkøbsstrategi

Læg en strategi for indkøb af foder – og spar penge Korn- og råvaremarkedet er blevet mere volatil. I takt med stigende råvarepriser på metal, cement, træ og meget andet, bevæger råvarepriserne på protein sig også i et større bånd. Ser vi på Sojaskrå så startede priserne omkring 260 kr. sidste efterår. Nu koster almindelig…

Hvornår skal vi tage 1. slæt?

Hvornår skal vi tage 1. slæt? Tiden for hvornår 1. slæt skal tages kommer nærmere, selvom der umiddelbart ikke er for meget gang i græsset, kan det pludselig vende og blive tid til 1. slæt. Vi har kigget nærmere på, hvordan prognosen ser ud i øjeblikket: På nedenstående kurve kan du se, hvordan udviklingen af…