OBS på din valsning

Vi oplever flere steder, at mange kerne kommer hele igennem køerne. Høsten i år har været normal til god, trods mangel på vand i perioder. Hvis man har lidt uens jordtyper eller bakker og dale, så bliver kernerne i forskellige størrelser, og det kan give problemer, at valse små kerne som er blandet med store.…

Hajshøsten står for døren

Den seneste tid med nedbør hjælper majsplanterne med at få sukker i planten ud i kernerne som stivelse. KvægXperten har haft få analyser igennem til vurdering af tørstof, og de prøver ligger mellem 23 til 28%, og er samlet sammen i det himmerlandske område. Det stemmer fint sammen med prognosen for majsvarmeenheder (MVE) og lige…

Penge mønter sedler

Priser og markedsorientering

Konflikten mellem Rusland og Ukraine spiller stadig en vigtig rolle i forhold til at kunne få råvarer til Europa, men priserne er på de fleste varer faldende. Verden har varer nok, men de er placeret forkert i forhold til forbruget, og mens vi venter, vil priserne ligge på et højt niveau. Vi anbefaler at få…

Bæredygtighed/ESG i budgetterne for 2023

Forventninger og krav til landbrugenes dokumentation af indsatser, resultater og målsætninger indenfor bæredygtighedsområdet forventer jeg kommer til at stige markant indenfor de kommende 2 år.   Der er stadig stor uklarhed om, hvordan bæredygtighed bliver målt og hvilke krav, der derfor bliver stillet til landbrugsvirksomhederne. Det gør det selvfølgelig vanskeligt at finde ud af, hvad…

OBS på kvier på græs

På denne tid af afgræsningssæsonen kan det med fordel overvejes, om der skal ske ændringer i forhold til afgræsning af kvierne. Græsudbuddet og vejrforholdene ændrer sig hen over sæsonen, og det kan give anledning til udfordringer, da kvierne kan have svært ved af holde sin tilvækst.   Arealbehovet ændrer sig Arealbehovet ændrer sig i løbet…

Lupiner, hestebønner og ærter som protein til malkekøer

Lupiner, hestebønner og ærter er alle gode alternative energirige proteinkilder til køerne. Både økologisk og konventionelle, købte eller dyrket på egne marker. Lupiner indeholder 6% fedt og har det højeste protein- og fedtindhold, som er attraktiv i økologiske rationer. Hestebønner bidrager med både protein og en større andel stivelse, men et lille fedtindhold. Ærter har…

Nummermarkering på plansiloer

Nummermarkering på plansiloer Med en ny prøveudtager i det sydvestlige af KvægXpertens område, bliver det aktuel med en entydig markering af plansiloerne. Hvis numrene står på silovæggen, mindsker det risikoen for, at der bliver taget prøve af den forkerte silo, og samtidig kan det påføres analyseudskriften. Vi ser en gang imellem at f.eks. majsensilage i…

Korn til kvægfoder

Korn til kvægfoder, håndtering og opbevaring Til kvægfoder kan vi tilpasse håndtering og opbevaring af kornet til mulighederne for høst, opbevaring og anvendelse på den enkelte bedrift.   I tabellen er der listet 8 muligheder til håndtering af kornet som kvægfoder. Med både ribbehøster, crimper til udlejning og mobilt maxammonanlæg i nærområdet er der muligheder…