Resilience for dairy (R4D)

Resilience for dairy (R4D) = Modstandsdygtig og bæredygtig mælkeproduktion i EU Overskriften er målet og titlen for EU-projektet med 120 gårde fra 15 lande, som i løbet 2023-2024, skal vælge og give konkrete anvisninger (Factsheets) på de mest originale og let gennemførlige løsninger. Jeg var sammen med 120 andre bidragydere fra de 15 lande, samlet…

Mobning gør din arbejdsplads ineffektiv

Grænsen for, hvornår en handling kan betegnes som mobning er svær definerbar. Vi kan tale om skjult, arbejdsrelateret og/eller personrelateret mobning, fælles for alle er, at det er handlinger, som påvirker en person negativt. Her er der selvfølgelig personlige tærskler for, hvad man oplever som negativt, og derfor er det svært at stille helt klare…

Spred gylle med omtanke

Gylle sæsonen er lige så småt begyndt og en af de måder at sprede salmonella på, er netop via gylle.   Salmonella udskilles i gødningen allerede 1-2 døgn efter kvæg smittes. Den overlever nemt i miljøet omkring dyrene – især i fugtigt, lunt og ikke-rengjort miljø. Den kan derfor spredes via gødning og gylle og…

Type 1 eller 2 korrektion

Når der skal udregnes kvote for udbringningen af kvælstof og fosfor, udregnes kvoten ud fra standardnormerne for kvælstof og fosfor. Men der kan regnes på de faktiske forhold, på netop din bedrift ved hjælp af en Type 1 eller Type 2 korrektion. Herved kan vi bekræfte eller afkræfte, om man har brugt sin kvote for…

Lav eftersyn på Leverikter

Har dine dyr leverikter? Kvierne som har afgræsset engen i sommer, har været på stald i noget tid nu. Det er derfor også nu, at vi muligvis kan se, om kvierne er smittet med leverikter. Tegn på at kvierne har en kronisk lerverikte infektion, er blandt andet tynde og uens kvier, forringet reproduktion og generelt…

jersey kalve kvægxperten

Medarbejder-ERFA på rundtur

Medarbejder-ERFA på rundtur ERFA-gruppen for medarbejdere har ved deres sidste møde besøgt Caspers arbejdsplads. Fokusset ved dette besøg var kalve, da gruppen er meget enige om at kun de bedste kalve giver de bedste malkekøer. På bedriften er det fornyeligt investeret i suttespande og milkbar til alle kalve i mælkeperioden. Gruppen fik en god snak…

Vibeke Fladkjær Nielsen kvægrådgiver leanspecialist kvægxperten rådgiver

KvægXperten ansætter velkendt rådgiver

Vibeke Fladkjær Nielsen er ny kvægrådgiver hos KvægXperten Vibeke Fladkjær Nielsen startede 2. januar 2023 som kvægrådgiver hos KvægXperten. Vibeke er kendt af de fleste i branchen og har i flere år arbejdet med udvikling og implementering af viden omkring ledelse på staldgangen, staldindretning samt produktionsoptimering med fokus på medarbejdere og dyrevelfærd. ”Hos KvægXperten skal…

Penge mønter sedler

Priser og markedsorientering – januar 2023

Høj prismarkedet fortsætter ind i det nye år, det tyder på et fald i protein frem mod høst, mens korn er stabilt eller let stigende. En ting er afgrødepriserne som raps og soja, hvor hovedproduktet er vegetabilsk olie, er påvirket af råolieprisen, men vi er mere interesseret i prisen på biprodukterne, og de følger ikke…