Penge mønter sedler

Priser og markedsorientering – Januar 2022

Priser og markedsorientering I skrivende stund den 17. januar mærker vi fortsat prisstigninger på næsten alt foder. Kornpriserne ligger fortsat omkring 220 kr. for både byg og hvede. Fint formalet majs ligger prismæssigt tæt på korn og er derfor et fornuftigt alternativ, da der er et højt AAT værdi på proteindelen og flere foderenheder. Vi…

Overgangsmælk giver sunde og stærke kalve

Til kalvens dag i Herning d. 22. november 2021, var ét af emnerne fodring med overgangsmælk. Her fortalte flere indlægsholdere om fordelene ved ekstra tildelinger af råmælk/overgangsmælk i op til to uger efter fødslen. Mælken fra 2.-5/6. udmalkning efter kælvning indeholder både mere energi, protein og fedt sammenlignet med almindelig sødmælk samt et betydeligt højere…

Penge mønter sedler

Priser og markedsorientering

Priser og markedsorientering – december 2021 I skrivende stund den 8. december mærker vi fortsat prisstigninger på næsten alt foder. Kornpriserne stiger fortsat og er nu over 220 kr. for både byg og hvede. Kikker vi frem imod ny rapshøst så kan der på nuværende tidspunkt købes rapskager omkring 225 kr. så set i lyset…

Når ny medarbejder søges

Din næste medarbejder vælger dig til længe før, at du kan vælge medarbejderen. Hvordan tiltrækker du dem, du drømmer om? En god planlægning giver fundament til gode jobannoncer, og afstem dine egne forventninger til den medarbejder, du skal til at søge. Det er en særlig disciplin at skrive jobannoncer. I grunden søger man en medarbejder,…

Lovgivning på staldgangen

Den 7. og 9. december har KvægXperten indbudt til staldbesøg med fokus på ny lovgivning Med stalddøren åben i vinterkulden har KvægXperten sammen med Bjarne Sørensen på Himmerland og Søren K. Nielsen på Mors budt inden for til en snak om de love, der træder i kraft i løbet af 2022 og frem til 2034.…

Tag ejerskab for budgettet – det er dine ord

Nogle landmænd er allerede godt i gang med budgettet 2022, og det giver rig mulighed for at revurdere budgetlægningen. For skal det bare gøres som sidste år? Som leder af en virksomhed, er det vigtigt at vide hvad der foregår produktionsmæssigt og økonomisk. Dertil er budgettet et godt styringsværktøj. Brug det også i personaleledelsen, for…

Mælkeproducent – få slagtepræmie!

Mælkeproducent – få slagtepræmie! Slagtepræmieordningen, som har kørt i en hel del år, bliver fra Nytår ændret. Det har hidtil været sådan, at for at få præmien, skulle kvier på slagtetidspunktet være under 16 måneder. Dette er ændret, så i 2022 kan præmien fås for slagtede kvier op til 30 mdr. Altså vil de kvier,…

Priser og markedsorientering

Priser og markedsorientering – november 2021 I skrivende stund den 10. november mærker vi fortsat prisstigninger på næsten alt foder. På proteinsiden er træghed med at handle rapsfrø direkte årsag til at det er svært at få rapskager. Sørg derfor altid at have en kontrakt, så du ikke står i den situation, at du ikke…

Krybestrøm

– et område, der har fået mere opmærksomhed af bygningskonsulent Robert Pedersen, BK NORD A/S   Uhensigtsmæssig adfærd Krybestrøm opdages oftest ved, at dyrene opfører sig anderledes/uhensigtsmæssigt. Dyrene kan være utrivelige, falde i produktionen, nedsætte foderoptagelsen og ændre adfærd bl.a. ved at holde sig væk fra bestemte områder i stalden, f.eks. malkerobotten, dele af krybben…