Priser og markedsorientering 1. marts 2022

Priser og markedsorientering Der er mange faktorer i spil ikke mindst krigen i Ukraine og udelukkelse af Rusland på markedet. Derfor er markedet på råvarer suspenderet på stort set alle produkter, og kun det foderstofferne har afdækket nok af, kan indkøbes til dagspriser, mens der ikke er terminer for kontrakter på nuværende tidspunkt. Vi håber,…

Slætstrategi 2022

Hvordan får vi den ønskede fodermængde og kvalitet fra græsmarken i 2022 Læg din strategi tidligt og vær kritisk med dine græsmarker: Pløj uproduktive marker og brug forfrugtsværdien til majs eller korn Konventionelle med 50% slætgræs går efter 4-5 slæt og 2 årige slætgræsmarker Økologer med høj græsandel i foderrationen tager 5-6 slæt og 2-3…

Klargøring af afgræsningsmarker

I skrivende stund er det stadig piv koldt og blæsende, men vi ved jo at lige snart er det april og tid til udbinding af køerne. Men inden længe er det vigtigt at tage en tur rundt på græsmarkerne, enten på gåben eller på ATV´en for at besigtige dem og tage stilling til, hvad der…

Gør noget godt for klimaet

Mål: 2 kg EKM mere og kød for mindre metan   I har alle, de seneste 2 år fået lavet en beregning af klimaaftrykket pr kg EKM for jeres bedrift. Der er anvist nogle eksempler på, hvad I kan arbejde videre med for at få reduceret klimaaftrykket.   Fodereffektivitet er en af nøglerne, I kan…

Kontrakt-priser på majsensilage

Er du én af de mælkeproducenter, der inden forår indgår en aftale om køb af majsensilage fra en planteavler, skal du måske i år tage ekstra stilling til prisen. Høje priser på salgsafgrøder kan godt få planteavleren til at forlange mere for majsensilagen i år. Vi har lavet nogle scenarier ud fra farm-tal online. Disse…

Motivation skal skabes

Motivation er en flygtig størrelse. Det er så let at være motiveret for at leve sundere, efter man har forædt sig i nybagt kage. Man kan føle motivationen som bobler af særlig beslutsomhed, men det skyldes, at behovet for kage lige er blevet opfyldt, og hjernen belønner sig selv for at have fået en gevinst…

Øg tilvæksten med to-trins-mælkefodring af kalve

Til Kalvens Dag i Herning d. 22. nov. blev det endnu engang slået fast, at kalve ikke får diarré af høj mælkemængde. De æder heller ikke mindre kraftfoder – faktisk tværtimod. Diarré kan skyldes dårlig mælkekvalitet, svingende tørstofindhold, eller dårligt management (hygiejne, udfodringstemperatur m.v.). Hvis kalven går ved sin mor, vil den drikke, hvad der…