ERFA-gruppe for kalvepassere

KvægXperten tillbyder: ERFA-gruppe med fokus på kalvepasning. De bedste kalve giver de bedste malkekøer. Indledning Kalvene er fremtidens malkekøer. Derfor har tilvækst og sundhed ved kalvene afgørende betydning for den senere mælkeproduktion. Målgruppe Tilbuddet henvender sig til både dansktalende og engelsktalende kalvepassere. Formål Få bedre sundhed, bedre tilvækst og lavere dødelighed ved kalvene. Opnå en…

3 kvier i marken ko kvæg

Ko-præmien fra 2023

Hvad ved vi om den nye ordning? Ko-præmien er en helt ny koblet tilskudsordning for levende køer. Tilskudsordningen er midlertidig i perioden 2023-26 og skal afhjælpe det støttefald, som særligt bedrifter med køer får i forbindelse med betalingsrettighedernes afskaffelse fra 2023. Vi planlægger stadig EU-Kommissionen har godkendt Danmarks plan (CAP-planen) for den nye reform 31.…

Grovfoderkvalitet 2022

Kvaliteten af grovfoderet i 2022 er blevet ganske godt for både græs og majs, selv om at der i flere områder har mangler udbytte i græsset. Fordøjelighed af organiskstof (FK org. stof) ligger på den pæne side af 78%, og selv om der er regionale forskelle og stor variation mellem de enkelte slæt, så er…

Arbejdsglæde i vintermørket

Et par nye arbejdshandsker, en hue til alle medarbejdere eller en kop varm kakao er guld værd på de koldeste dage, og kan være med til, at medarbejderne giver en ekstra tørn med. At arbejdsopgaverne kan løses, uden tøven med at få hænderne op af lommen har stor værdi både for dyrene, men også for…

Nummermarkering på plansiloer

Få overblik og undgå ærgrelser når din ensilage skal have udtage boreprøve Med nye kolleger i KvægXpertens område bliver det aktuel med en entydig markering af plansiloerne og markstakke. Hvis numrene står på silovæggen eller der er sat en markering op ved markstakken, mindsker det risikoen for, at der bliver taget prøve af den forkerte…

Valg af majssorter til 2023

Du skal vælge dine majssorter efter andel majs af dit grovfoder til køerne, og derefter hvilket udbyttepotentiale du har i marken.   Andelen af majs i din grovfodertildeling For at sikre et godt vommiljø skal vi helst ikke over 26% stivelse pr. kg tørstof, og det kan give problemer, hvis der fokuseres for meget på…

PFAS sætter besætning under tilsyn

Fødevarestyrelsen har fundet høje koncentrationer af fluorstoffet PFAS i græssende kvæg på Agger Tange. Besætningen er derfor sat under offentligt tilsyn, og dyrene må ikke slagtes eller sælges til konsum. Kilden til forureningen er uafklaret, men der er fundet PFAS over hele landet. Blandt andet på strandenge langs vestkysten, hvor havskum mistænkes for at sprede…

Penge mønter sedler

Priser og markedsorientering – November 2022

November Råvarepriserne er stadig på et højt leje. Der er rimelige forhold omkring forsyningen af de enkelte fodermidler. Dagspriser og terminspriserne er meget tæt på hinanden, og det lukkes kontrakter på korte terminer. Vi opfordrer til at lukke foder af, så du er sikret leverance, for markedet er nervøst, og der kan nemt opstå situationer,…

Opfølgning på råmælksrutiner med blodprøver

Opfølgning på råmælksrutiner med blodprøver Trods gode intentioner, når vi altså ikke i mål. Men hvad skyldes det? Svaret findes ofte i manglende opfølgning og reaktion på eventuelle afvigelser. De fleste kender de generelle anbefalinger for råmælkstildeling: 4 L (eller 10 % af kalvens vægt). Minimum Brix 22. Gives inden 4 timer efter fødsel –…

Sikker og stressfri håndtering af dine dyr

Når man snakker arbejdssikkerhed er der utrolig mange parameter som spiller ind, bl.a. sikker og stressfri håndtering af dyrene. Hvilket er en utrolig vigtig ting når vi arbejder med store dyr som køer. En sikker håndtering vil mindske uheld og derved forlænge holdbarheden på både dyr og medarbejderen. At håndtere dyrene sikkert kan være ved…