Afgræsning 2021 – succes med planlægning og benchmark

Afgræsning 2021 – succes med planlægning og benchmark Stabil mælkeydelse kommer af stabil foderoptagelse. Det gælder også om sommeren. Planlæg derfor dit afgræsningssystem, så køerne sikres en stabil foderoptagelse. Er afgræsningen økologisk, hjerteordning eller i kombination med malkning i AMS? Afgræsningssystemer Tiden på græs skal afstemmes med afgræsningsarealet og græsudbuddet. Med den rette kombination af…

Priser og markedsorientering

Priser og markedsorientering – slut marts 2021 April starter ud med et mindre fald i priserne på protein og korn, fedt fortsætter i stigning. De korte terminpriser er også i fald, så vi krydser fingre for, at det er en vedvarende tendens. Non-GM-soja stiger fortsat i pris, og der tyder på, at der er mangle…

Klimatjek 1. runde afsluttet

Klimatjek 1. runde afsluttet Alle ARLA-leverandører der sidste år indberettede til Klimatjek har nu fået gennemgået deres indberetninger og har dermed fået overblik over, hvordan resultatet er på deres ejendomme. De indberettede klimatjeks har vist at der udledes lige under 1 kg CO2 pr kg EKM. 45-50% af klimaaftrykket på den enkelte bedrift stammer fra…

Ingen systematisk aflivning af jersey tyrekalve?

Ingen systematisk aflivning af jersey tyrekalve? Hvad gør vi? Leverandører til Naturmælk og Thise Mejeri var de første, med et forbud mod aflivning af tyrekalve og pr. 1 januar 2019, kom de økologiske besætninger med. Nu er turen kommet til resten af jerseybesætningerne. I de nye brancheanbefalinger, som træder i kraft pr. 1/1 2022, vil…

Maks. 17 % protein

Maks. 17 % protein Der er i dag meget fokus på proteintildelingen til malkekøerne. Vi hører om det i medierne, på kvægkongressen, på fodringsdagen og til årsmødet. Også i Arlas klimatjek er der fokus på at få N-udnyttelsen så høj som muligt. SEGES har derfor kørt projektet ”Maks. 170 gram råprotein” i 2020 og 2021,…

Vi søger kvægrådgivere

Grundet kundetilgang og generationsskifte søger vi kvægrådgivere Hele viften af gode opgaver fra fodringsrådgivning til produktionsoptimerede budgetter, ERFA-grupper, gårdråd mv. står og venter på to målrettede og passionerede kvægrådgivere, der gerne vil være en del af et godt fagligt miljø med udbygget tværfagligt samarbejde. Vi er… et engageret team af dedikerede og humørfyldte kvægrådgivere altid…

Har I styr på alt inden NON-GM kontrol besøget?

Har I styr på alt inden non-GM kontrol besøget? Rundt omkring i landet er opstartsbesøgene allerede i gang ved de landmænd, der er tilmeldt non-GM. Besøgene er en kombination af kontrol og vejledning. Det er vigtigt, at du har sat dig ind i, hvordan kravene overholdes. Foderkontrakterne skal være tilpasset non-GM fodringen. Kontakt din foderleverandør,…

Hvordan går det med NON-GM fodringen?

Hvad er status på NON-GM fodringen? Siden nytår har størstedelen af landmændene konverteret fodringen til non-gm. Omlægningen blev nogle steder mødt med skepsis, men med et fald i mælkeprisen på 9,2 øre og stigende foderpriser, tvang de sidste til at omlægge til nytår, for at få non-gm tillægget. Nogle startede tidligt med omlægningen omkring oktober,…

Priser og markedsorientering marts 2021

Priser og markedsorientering marts 2021 Priserne har stabiliseret sig de sidste par uger, men priserne på rapsfrø og soja-og rapsolie er hævet en smule. Kornpriserne er i ro, og nu begynder vi at se fremad imod ny høst, hvor vi hører priser mellem 120 – 132 kr. for hhv. byg og hvede leveret på foderstof.…

Økologisk investeringsstøtte

Økologisk investeringsstøtte på 40 mio. i 2021 Ansøgningsperiode: fra 29. april 2021 til 4. juni 2021 Vi har nu et udkast til vejledning har derfor nu et godt udgangspunkt hvad der kan søges tilskud til, herunder til svin, kvæg, planteavl, fjerkræ, får & geder, samt bær, frugt og grøntsager. Du kan se alle teknologier der…