Byghelsæd – er det noget jeg kan bruge?

Byghelsæd – er det noget jeg kan bruge? I år hvor der nogen steder er lidt udfordringer med grovfoderproduktionen. Lige nu er der tørke, og dermed er produktionen i græsmarkerne sat i stå. Når vi så samtidig har majs, der er sået sent, og udbyttet derfor forventeligt er lavere, er det tiden at overveje mulighederne.…

Er der planlagt sommerferie?

Er der planlagt sommerferie? Både ejere og medarbejdere har godt af ferie, så kom afsted med god samvittighed og ro i sindet Ferieplanlægningen er mere end blot nogle krydser på en halvårskalender, og nu er det ved at være op over. De store anstalter kan ikke praktiseres nogle få uger, inden du selv eller dine…

Forebyg lungeorm og løbe-tarmorm

Hvordan forebygger du lungeorm og løbe-tarmorm hos dine dyr? Lungeorm Lungeorm er typisk et problem fra juli-august måned, når græstilvæksten falder, og udbuddet af græs derved bliver lavere. Når græsudbuddet bliver lavere, tvinges dyrene til at æde tættere på gødningsklatterne, og øger risikoen for lungeorm. De voksne lungeorm lever i lungerne og producerer æg, som…

Kartofler til samensilering

Kartofler til samensilering i 2. slæt KvægXperten har fået henvendelse om kartofter til salg til 200 kr. pr. tons. Vi kan forvente ca. 25 % tørstof med 1,02 kg ts/FE ~ 80 øre pr. FE. Kartofler kan fint fungere i en samensilering med græsensilage, og er en billig måde at sikre sig billige foderenheder. Ved…

Priser og markedsorientering

Priser og markedsorientering – juni 2021 Juni måned er fortsat præget af prisstigning over næsten hele linien. For proteinmidlerne er prisen på Non GM sojaskrå nu så høj at det tager gevinsten ved at fodre med NON GM. Vi anbefaler næsten alle at gå over i rapsprodukter velvidende at rapsforsyningen er stram for øjeblikket. Sørg…

Græsset kommer hurtigt igen

Græsset kommer hurtigt igen Andet slæt bliver før Sankt Hans for de fleste Moderate sommertemperaturer og vandmættet marker giver optimale betingelser for genvækst efter 1. slæt. Få dage efter græsset er slået af og kørt sammen, så har græsset strakt sig 10 cm igen. De fleste skal tænke på slæt 21-24 dage efter 1. slæt.…

Får køerne vand nok?

Får køerne vand nok? Vand er vigtig for de fleste fysiologiske processer i koen, og det er derfor vigtigt, at malkekøerne har nem adgang til rent drikkevand for at opnå en høj mælkeproduktion og god sundhed. Vand spiller en vigtig rolle for udskillelse af affaldsstoffer i urin, fæces og gennem respiration. Ligeledes er vand af…

Forhindre varmedannelse i fuldfoderet

Forhindre varmedannelse i fuldfoderet Sommeren er over os, og med den højere temperaturer og øget risiko for varmedannelse, når foderet udtages og blandes. Varmeudviklingen, der skyldes svampe- og bakterievækst, har en negativ effekt foderværdien, køerne foderoptagelse, mælkeydelsen og i sidste ende økonomien. Foder, der har taget varme, kan tilmed indeholde toksiner, der gør køerne syge.…

ERFA-grupper og gårdskole

ERFA-grupper og gårdskole KvægXperten er klar med erfagrupper efter en lang pause pga. nedlukninger og forsamlingsforbud. Kom ud og få samlet nogle ideer op hos dine kolleger, eller få luftet dine egne ideer og få feedback inden en ny investering eller produktionsomlægning. Skal du have gang i struktureret og emnebaseret personalemøder, så tag fat i…