Drivveje, sikker vej til afgræsning

Drivveje, sikker vej til afgræsning Skal man have sine dyr til og fra afgræsning er det vigtigt med nogle gode drivveje, som kan klare belastning fra mange dyr! Plast belægningsfliser som er vandgennemtrængelige og meget skridsikre! Gummibånd er ikke særlig skridsikker i regn vejer og småsten bliver liggende på overfladen. Plast belægningsfliser omkring belastede steder…

Kalve på græs (øko og hjerteordning)

Kalve på græs (øko og hjerteordning) Har du fulgt Keld Tølbølls` artikel om sæsonkælvning og dermed ingen småkalve fra 4 mdr. til udbinding i perioden er denne artikel mest til inspiration. Regler Regler for udbinding af kalve fra 4-6 mdr. er, at de skal tilbydes adgang til afgræsning fra den 1. maj til den 1.…

Alle kviekalve på 4 x 3 uger

Alle kviekalve på 4 x 3 uger Undgå afgræsning med små kvier Brug kønssorteret sæd; acceptér forlænget laktation på en del køer, og lav ikke flere opdræt end du skal bruge. Hvis du er med på disse 3 betingelser, og du samtidig er god til reproduktion, har du mulighed for at lave dine malkerace-kvier i…

Afgræsning 2021 – succes med planlægning og benchmark

Afgræsning 2021 – succes med planlægning og benchmark Stabil mælkeydelse kommer af stabil foderoptagelse. Det gælder også om sommeren. Planlæg derfor dit afgræsningssystem, så køerne sikres en stabil foderoptagelse. Er afgræsningen økologisk, hjerteordning eller i kombination med malkning i AMS? Afgræsningssystemer Tiden på græs skal afstemmes med afgræsningsarealet og græsudbuddet. Med den rette kombination af…

Priser og markedsorientering

Priser og markedsorientering – slut marts 2021 April starter ud med et mindre fald i priserne på protein og korn, fedt fortsætter i stigning. De korte terminpriser er også i fald, så vi krydser fingre for, at det er en vedvarende tendens. Non-GM-soja stiger fortsat i pris, og der tyder på, at der er mangle…

Klimatjek 1. runde afsluttet

Klimatjek 1. runde afsluttet Alle ARLA-leverandører der sidste år indberettede til Klimatjek har nu fået gennemgået deres indberetninger og har dermed fået overblik over, hvordan resultatet er på deres ejendomme. De indberettede klimatjeks har vist at der udledes lige under 1 kg CO2 pr kg EKM. 45-50% af klimaaftrykket på den enkelte bedrift stammer fra…

Ingen systematisk aflivning af jersey tyrekalve?

Ingen systematisk aflivning af jersey tyrekalve? Hvad gør vi? Leverandører til Naturmælk og Thise Mejeri var de første, med et forbud mod aflivning af tyrekalve og pr. 1 januar 2019, kom de økologiske besætninger med. Nu er turen kommet til resten af jerseybesætningerne. I de nye brancheanbefalinger, som træder i kraft pr. 1/1 2022, vil…

Maks. 17 % protein

Maks. 17 % protein Der er i dag meget fokus på proteintildelingen til malkekøerne. Vi hører om det i medierne, på kvægkongressen, på fodringsdagen og til årsmødet. Også i Arlas klimatjek er der fokus på at få N-udnyttelsen så høj som muligt. SEGES har derfor kørt projektet ”Maks. 170 gram råprotein” i 2020 og 2021,…

Vi søger kvægrådgivere

Grundet kundetilgang og generationsskifte søger vi kvægrådgivere Hele viften af gode opgaver fra fodringsrådgivning til produktionsoptimerede budgetter, ERFA-grupper, gårdråd mv. står og venter på to målrettede og passionerede kvægrådgivere, der gerne vil være en del af et godt fagligt miljø med udbygget tværfagligt samarbejde. Vi er… et engageret team af dedikerede og humørfyldte kvægrådgivere altid…