Priser og markedsorientering

Priser og markedsorientering I skrivende stund den 1. september er der fortsat ikke meget fysisk handel med korn. Markedet er afventende og vi har næsten kun fået negative nyhedskommentarer så priserne er drevet op. For proteinfoderet er priserne lavere end i sommer. Rapspriserne ligger dog 40 – 50 over niveauet sidste år men vi anbefaler…

Kvier og kalve på græs

Kvier og kalve på græs skal have høj daglig tilvækst Parasitter Græsmarksparasitter elsker fugt, så vejret er altså med dem i øjeblikket, og er der mangel på græs, vil kalve og kvier græsse tættere på gødningsklatterne, hvilket øger risikoen for at ”lorten ikke bliver holdt fra munden”. Det er ikke sikkert, dyrene bliver decideret syge,…

Alternative kraftfoderkilder

Alternative kraftfoderkilder Priserne for protein og stivelse er høje, og det ser ikke ud til at falde foreløbig. De høje priser kan give appetit til at kigge lidt på alternativer til korn og proteinkilder og behandling af korn til konservering. Foderemne Protein Stivelse Fordele/ulemper Hestebønner 28-30% 38-40% Høj PBV og lav AAT Hestebønner, toasted 28-30%…

Erfa-aktive kvinder søger nye medlemmer

Bliv en del af et godt ERFA netværk for kvinder… ERFA-aktive kvinder er en erfa-gruppe hovedsageligt fra himmerlandsområdet, der arbejdsmæssigt er aktive på eget kvægbrug sammen med ægtefællen. Der har gennem årene været et naturligt frafald, og derfor er der nu plads til nye medlemmer. Er du aktiv landbrugskvinde med lyst til at indgå i…

Kend dit korns protein indhold

Kend dit korns protein indhold Der er fokus på både proteinprisen og proteinudnyttelsen, af hensyn til restbeløbet i mælkeproduktionen og minimering af ammoniakudledning fra husdyrgødningen   I tabellen nedenfor er listet forskellen mellem de enkelte kornarters protein indhold som modent korn. Forskellige kornarter samt afskallet havretabelværdi for protein, stivelse og fedt Korn NEL 20 MJ/kg…

Korn til kvægfoder – håndtering og opbevaring

Håndtér og opbevar korn til kvægfoder korrekt Til kvægfoder kan vi tilpasse håndtering og opbevaring af kornet til mulighederne for høst, opbevaring og anvendelse på den enkelte bedrift. I tabellen er der listet 8 muligheder til håndtering af kornet som kvægfoder. Med både ribbehøster, crimper til udlejning og mobilt maxammonanlæg i nærområdet er der muligheder…

Stor vækst i græsset

Stor vækst i græsset efter meget nedbør og voldsom varme Med både varme og nedbør er der godt gang i græsset. Derfor skal du holde ekstra godt øje med dine græsmarker. Hvis græsset skal bruges til malkende køerne, skal fordøjeligheden af organiske stof være over 79 %. For kvierne og goldkøer kan vi godt acceptere…

Klimatjek giver overblik og motiverer

Klimatjek giver overblik og motiverer Mange har nu fået indsendt klimatjek-data for deres bedrift til Arla, og er dermed sikret tillægget på de 7,5 øre pr. kg mælk. Næste step er et rådgivningsmøde med din lokale klimatjek-rådgiver, hvor bedriftens klimaregnskab gennemgås med henblik på at validere data og udpege bedriftens styrker og forbedringsområder – set…

Byghelsæd – er det noget jeg kan bruge?

Byghelsæd – er det noget jeg kan bruge? I år hvor der nogen steder er lidt udfordringer med grovfoderproduktionen. Lige nu er der tørke, og dermed er produktionen i græsmarkerne sat i stå. Når vi så samtidig har majs, der er sået sent, og udbyttet derfor forventeligt er lavere, er det tiden at overveje mulighederne.…

Er der planlagt sommerferie?

Er der planlagt sommerferie? Både ejere og medarbejdere har godt af ferie, så kom afsted med god samvittighed og ro i sindet Ferieplanlægningen er mere end blot nogle krydser på en halvårskalender, og nu er det ved at være op over. De store anstalter kan ikke praktiseres nogle få uger, inden du selv eller dine…