Forlænget laktation

Forlænget laktation Er forlænget laktation kun for de få? Forlænget laktation er, hvor man bevidst vælger at udsætte første inseminering efter kælvning til et senere tidspunkt. Med en bevidst udsættelse af køerne til efter 90 dage fra kælvning, skal man være bevidst om at få udvalgt de rigtige køer. Ved udvælgelsen af de rigtige køer,…

Resilience for dairy (R4D)

Resilience for dairy (R4D) = Modstandsdygtig og bæredygtig mælkeproduktion i EU Overskriften er målet og titlen for EU-projektet med 120 gårde fra 15 lande, som i løbet 2023-2024, skal vælge og give konkrete anvisninger (Factsheets) på de mest originale og let gennemførlige løsninger. Jeg var sammen med 120 andre bidragydere fra de 15 lande, samlet…

Mobning gør din arbejdsplads ineffektiv

Grænsen for, hvornår en handling kan betegnes som mobning er svær definerbar. Vi kan tale om skjult, arbejdsrelateret og/eller personrelateret mobning, fælles for alle er, at det er handlinger, som påvirker en person negativt. Her er der selvfølgelig personlige tærskler for, hvad man oplever som negativt, og derfor er det svært at stille helt klare…

Spred gylle med omtanke

Gylle sæsonen er lige så småt begyndt og en af de måder at sprede salmonella på, er netop via gylle.   Salmonella udskilles i gødningen allerede 1-2 døgn efter kvæg smittes. Den overlever nemt i miljøet omkring dyrene – især i fugtigt, lunt og ikke-rengjort miljø. Den kan derfor spredes via gødning og gylle og…

Type 1 eller 2 korrektion

Når der skal udregnes kvote for udbringningen af kvælstof og fosfor, udregnes kvoten ud fra standardnormerne for kvælstof og fosfor. Men der kan regnes på de faktiske forhold, på netop din bedrift ved hjælp af en Type 1 eller Type 2 korrektion. Herved kan vi bekræfte eller afkræfte, om man har brugt sin kvote for…

Lav eftersyn på Leverikter

Har dine dyr leverikter? Kvierne som har afgræsset engen i sommer, har været på stald i noget tid nu. Det er derfor også nu, at vi muligvis kan se, om kvierne er smittet med leverikter. Tegn på at kvierne har en kronisk lerverikte infektion, er blandt andet tynde og uens kvier, forringet reproduktion og generelt…

jersey kalve kvægxperten

Medarbejder-ERFA på rundtur

Medarbejder-ERFA på rundtur ERFA-gruppen for medarbejdere har ved deres sidste møde besøgt Caspers arbejdsplads. Fokusset ved dette besøg var kalve, da gruppen er meget enige om at kun de bedste kalve giver de bedste malkekøer. På bedriften er det fornyeligt investeret i suttespande og milkbar til alle kalve i mælkeperioden. Gruppen fik en god snak…